“ทีเส็บ-การบินไทย” สร้างความร่วมมือปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก ตั้งเป้า 10,000 คน 730 ล้าน!

ทีเส็บ-การบินไทย

ทีเส็บ หรือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้จับมือการบินไทย-ไทยสมายล์ พร้อมเปิดตัว “APAC MaxiMICE” โดยมีจุดประสงค์อันแรงกล้า คือ ต้องการนำพาองค์กรและการดำเนินธุรกิจสายการบิน ให้พ้นจากภัยเศรษฐกิจโลก เปลี่ยนมาเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรตลาดไมซ์แห่งเอเชียแปซิฟิก โดยได้มีการตั้งเป้าอย่างต่อเนื่อง ระยะยาว ต้องการ ดึงดูดนักเดินทางมาก 10,000 คน พร้อมทั้งสร้างรายได้ทั้งหมด ให้เกิน 730 ล้าน อีกทั้งยังสร้างแรงกระตุ้นมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งลดราคาตั๋วตลอดปี

เพิ่มจำนวนนักเดินทางจากโซนเอเซีย

โดยนักเดินทางที่มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดเป็นฐานลูกค้าหลัก มีการจัดประชุมพร้อมทั้งวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเข้าสู่ประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายในระยะยาว เพื่อช่วยในการดึงดูดนักเดินทางไมซ์ผ่านโครงการถึง 10,000 คน เพื่อสร้างรายได้กว่า 730 ล้านบาท!

สำหรับโครงการเกิดขึ้นมาจากความท้าทาย โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ที่มีผลกระทบอย่างแรงกล้า ต่อการตัดสินใจเดินทาง โดยเฉพาะนักเดินทางจากยุโรปและอเมริกา ที่ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆ เพราะนั้น จึงทำให้นักเดินทางจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นตลาดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ จึงทำให้ต้องวางแผน ในการเร่งกระตุ้นการเดินทางอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

สำหรับโครงการนี้ จัดเป็นโครงการที่เน้นระยะเวลาในการดำเนินอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการขยายความครอบคลุมเดิม จากโครงการ ASEAN MaxiMICE ซึ่งสามารถกระตุ้นนักเดินทางจาก 10 ประเทศ มาได้ 1,000 คน ทั้ง 15 ประเทศ เช่น สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, พม่า, นิวซีแลนด์, ฮ่องกง, อินเดีย เป็นต้น

แต่กลุ่มเป้าหมายที่มาจากประเทศจีนและอินเดียนั้น มีมากและมีความประสงค์ที่จะเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าชาวอินเดีย ที่เดินทางด้วยสายการบินสัญชาติไทยเป็นหลัก

โดยตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความสำคัญมาก อีกทั้งยังมีตัวเลขส่วนแบ่งตลาดสูงสุดของอุตสาหกรรม เมื่ออ้างอิงจากปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีนักเดินทางจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มายังประเทศไทยจำนวนถึง 1,162,170 คน สามารถเป็น 91.22% ของทั้งหมด โดยคิดเป็นจำนวน 1,273,981 คน สำหรับนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาประชุม รวมทั้งการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในการทำงานหรือสร้างยอดขายได้ตามเป้าต่างๆ ในเอเซียสูงถึง 56.23% เลยทีเดียว อีกทั้งยังคิดเป็นจำนวน 653,459 คนอีกด้วย ทำให้ในปี 2563 ได้มีการตั้งเป้าว่า จะมีการเพิ่มจำนวนนักเดินทางอย่างต่ำ 10% และยังมีการเพิ่มรายได้ไม่ต่ำกว่า 5%

กลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญจากเอเซีย

สำหรับลูกค้าจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก จัดเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มที่มีประวัติเดินทางกับการบินไทยจำนวนมาก ทำให้ทางการบินไทย ก็ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น เพื่อสร้างความพอใจให้แก่เขาในระดับสูงสุด โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มองค์กรมากขึ้น

 

พร้อมทั้งมีการตั้งเป้า ต้องการเพิ่มจำนวนลูกค้ากลุ่มองค์กร 5-10% อีกทั้งยังมีความต้องการในการเพิ่มสัดส่วนลูกค้ากลุ่มองค์กรจากเดิม ที่มีเพียง 15% และอีกจำนวน 5-10% เช่นเดียวกัน ในการที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้า กลุ่มออนไลน์จากจำนวน 20% ขึ้นเป็น 25-30%

แคมเปญ APAC MaxiMICE เน้น 15 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทีเส็บ-การบินไทย

สำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น…

  • บัตรโดยสารหมู่คณะราคาพิเศษ (Special Airfare)
  • บัตรโดยสารอภินันทนาการ (Complimentary Air Ticket)
  • สิทธิพิเศษน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม 5 กิโลกรัม (Additional 5kg. Baggage Allowance)
  • สิทธิการเชิญขึ้นเครื่องบินก่อน (Priority Boarding)
  • การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ (Pre-Assigned Group Seating)
  • การเช็คอินล่วงหน้า (Advanced Group Check-in Special)
  • คำกล่าวต้อนรับสำหรับหมู่คณะบนเครื่อง (On Board Announcement)
  • ที่คลุมพนักเบาะพร้อมตราสัญลักษณ์องค์กร (Customized Seat Cover) เป็นต้น

เรียกได้ว่ามีความครอบคลุมทั้งลูกค้ารายย่อย และองค์กรในครบทุกมิติอย่างแท้จริง