วิเคราะห์การตลาด พร้อมเทรนด์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ ในปี 2020 รู้ลึดรู้จริง ก่อนลงทุน

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว หากแต่นักลงทุนจำนวนมาก ก็ยังคงมองว่า กลุ่ม New Frontiers เช่น ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้, เอเชียกลาง, แอฟริกาตะวันออก มีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนเป็นอย่างสูง เพราะเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้ พบว่ามีกำลังขยายตัวถึงปีละ 6-7% อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคต โดยประเทศในกลุ่ม New Frontiers นี้ ได้มีการการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก

นำวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาผสมผสานกับความเป็นสากล

กลุ่ม New Frontiers ต่างมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำลึก เพราะฉะนั้นการนำเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของโลกยุคใหม่ จะทำให้เกิดการลงทุนที่น่าสนใจอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น Maharaja Mac เบอร์เกอร์ที่ไม่ได้ทำมาจากเนื้อวัว เนื่องจากชาวอินเดียนับถือวัว อีกทั้งยังเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนตามรสนิยมของชาวอินเดีย, Pokot Ash Yogurt โยเกิร์ตที่ใส่ Cromwo ซึ่งเป็นพืชพิเศษที่หาได้ในท้องถิ่นเท่านั้น โดยชาวเคนยานำมาใช้เป็นอาหารลดน้ำหนัก เป็นต้น ซึ่งต่อยอดธุรกิจได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว อีกทั้งแค่ฟังก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้ว

การตลาดแบบพหุวัฒนธรรม

กลุ่ม New Frontiers ประกอบด้วยประเทศหลากหลายประเทศ หากแต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นประเทศเดียวกัน แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลากหลาย อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสลับซับซ้อนของเชื้อชาติ, ศาสนา และวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดียมีประชากร 1,200 ล้านคน อีกทั้งยังมีภาษาท้องถิ่นมากถึง 80 ภาษาเลยทีเดียว

โดยแนวทางการทำธุรกิจ คือ ต้องมีการเจาะกลุ่มตลาดที่เข้าถึงในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี เช่น Transsion บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจีน ได้เข้าไปทะลุทะลวงในกลุ่มตลาดเอธิโอเปีย จากการผลิตโทรศัพท์ที่สามารถรองรับภาษาท้องถิ่นสำคัญๆ ได้ถึง 3 ภาษาเลยทีเดียว นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลัก การดำเนินธุรกิจเช่นนี้ จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานชาวเอธิโอเปียได้อย่างหลากหลาย จนกระทั่งได้รับผลตอบแทนที่ดีงามครองส่วนแบ่งของตลาด ได้มากถึง 1 ใน 3 ในเอธิโอเปีย

ธุรกิจระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในปัจจุบันนี้มีหลากหลายประเทศ ที่นำแนวคิด Circular Economy มาปรับใช้ในภาคธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น รวันดา ประเทศที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออก ได้มีการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา โดยสามารถกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง 1 หมื่นตัน/ปี ส่วนทางด้านอินโดนีเซียก็มี Gojek ผู้ให้บริการ ที่เปิดแชร์ยานพาหนะและ Delivery Service ผ่าน Mobile Application แน่นอนว่าส่งผลทำให้ลดปริมาณรถยนต์ รวมทั้งมลภาวะบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี ส่วนผู้คนเองก็ประหยัดเงินได้มากขึ้นอีกด้วย

ผู้หญิงที่ก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้า

สำหรับตลาด New Frontiers การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของผู้หญิง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากข้อมูลที่ได้มาจากทวีปแอฟริกา พบว่ามีประชากรที่เป็นผู้หญิง 600 ล้านคน และพวกเธอก็มีกำลังซื้อสูงมาก จากผลสำรวจของ Grant Thornton ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ จัดเป็นประเทศที่มีผู้บริหารเป็นผู้หญิงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงทำให้บรรดาผู้ผลิตสินค้า รวมทั้งผู้ให้บริการต่างๆ ต่างมุ่งให้ความสำคัญในแก่ผู้บริโภคหญิงที่เป็นผู้หญิงมาก ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้หญิงเฉพาะอีกด้วย เช่น L’OREAL เครื่องสำอางชื่อดังระดับโลก ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยโดยเฉพาะ เพื่อคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้หญิงแอฟริกา ทำให้เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดจำนวนมาก

เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจต้องการเจาะขยายตลาดสู่ New Frontiers จะต้องทำความเข้าใจ รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนการให้บริการให้ตอบสนองกับกระแสที่เปลี่ยนไปใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็จะทำให้การลงทุนนั้นไม่หยุดนิ่ง