PwC เผยผู้นำธุรกิจ APEC ยังมั่นใจเอเชียแปซิฟิกเป็นแหล่งน่าลงทุนในปี 63

เศรษฐกิจเอเชีย
APEC ยังมั่นใจเอเชียแปซิฟิกเ

หลานคนคงจะรู้จัก  PwC กันดีอยู่แล้วว่าคือบริษัทตรวจสอบบะญชี 1 ใน 4 ยักษ์ใหญ่จองโลกจากประเทศอังกฤษ  ซึ่งทาง PwC ก็ไดเออกมาเปิดเผยว่า เหล่าผู้นำจากเขตเศรษฐกิจ Apec ยังคงไว้ใจที่จะทำการลงทุนในต่างประเทศกันอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่น่าลงทุนก็คือเอเชียแปซิฟิก ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับเหล่า Ceo ผู้บริหารยักษ์ใหญ่โดยมีการจัดอันดับประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุด อันดับหนึ่ง เวียดนาม อันดับสอง ออสเตรเลีย และอันดับสาม สิงคโปร์ โดยนาย ศิระ อินทรกำธรชัย Ceo ของ PwC ประเทศไทยได้ออกมาให้ข้อมูลว่า จากการที่ทางบริษัท PwC ได้มีการสำรวจระดับผู้บริหารระดับสูงในเขตประเทศเศรษฐกิจ Apec ทั้ง 21 ประเทศนั้น มีความเห็นตรงกันก็คือยังคงไว้ใจที่จะทำการลงทุนใน เอเชีย-แปซิฟิก โดยผู้บริหารเล็งเห็นถึงความท้าทาย 25% ที่จะมีการจ้างงานจากต่างประเทศในตลาดแรงงาน แต่ก็ยังมีผู้บริหารหรือ Ceo สูงถึง 26% มองว่า อาจจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาก็เป็นไปได้ และอีก 24% มองว่าการรับ-ส่งข้อมูลจะมีโอกาสโตขึ้นได้อีกด้วย

สำหรับปัญหาหลักๆที่ทางผู้บริหารมองไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 44%  ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเสียภาษีต่างๆในการลงทุน ผู้บริหารได้กล่าวว่าถ้ามีการลดในเรื่องของภาษีลงก็คงจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งสำหรับปัญหาที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือเรื่องของการถ่วงดุลการค้าที่กระทบเศรษฐกิจโลกอยู่ในขณะนี้ระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างจีน และ สหรัฐอเมริกา แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้มองไปในทิศทางที่ลบแต่อย่างใดเนื่องจากมีผู้บริหารถึง 34% มองว่ารายได้จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนในการทำธุรกิจในแถบเอเชีย-แปซิฟิก จริงๆแล้วลดลงมาเพียง 1% เท่านั้นถ้าเปรียบเทียบในการสำรวจเมื่อปี 2561

และที่น่าตกใจก็คือในการสำรวจปีนี้ทางยักษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรัฐอเมริกาไม่ติด 1-3  ของประเทศที่น่าลงทุน โดยทาง PwC นั้นเปืดเผยผลสำรวจออกมาว่าประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในขณะนี้นั่นก็คือประเทศเวียดนามเ ประเทศพื่อนบ้านเราเอง รวมไปถึงออสเตรเลียและ อีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นก็คือสิงคโปร์ สำหรับเหตุผลที่ PwC สำรวจออกมาว่าทำไมสหรัฐฯกับจีนถึงไม่ติดอันดับนั้น ก็เพราะว่าสถานการณ์ตึงเครียดของทั้งคู่ที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้ยังไม่น่าสนใจในการลงทุนเท่าใดนัก

สำหรับสิ่งที่น่าสนใจทางผู้บริหารมองไปในทิศทางเดียวกันถึง 36% นั่นก็คือจะมีการจ้างงานในตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีตำแหน่งงานใหม่ๆที่น่าสนใจเปิดรับสมัครมากขึ้นอีกด้วย และอัตราการถูกเลิกจ้างลดลงเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่ 24% เท่านั้น จริงๆถึงแม้ว่าเราเห็นตัวเลขตรงนี้อาจจะดีขึ้นในการจ้างงานตำแหน่งใหม่ แต่มีความกังวลจากผู้บริหารที่มองว่าความสามารถของบุคลากรอาจจะยังมีไม่มากพอสูงถึง 23% ทำให้เหล่า Ceo อาจจะมีการฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการทำงานในตลาดแรงงาน และ 86% มองไปในทิศทางเดียวกันคือ ต้องมีการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Ai รวมถึงด้านดิจิทัล ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อทันยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำธุรกิจในปัจจุบันนั่นเอง

โดยทางด้านคุณมอริต Ceo จาก PwC Global ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องทักษะแรงงานถือว่าสำคัญมาก ทุกประเทศจาก Apec ต้องมีการใส่ใจตรงจุดนี้ไม่ว่าจากทางรัฐบาลหรือทางเอกชนเองก็ตาม เพื่อทำให้ตล่ดแรงงานเต็มไปด้วยทักษะแรงงานที่ดีใรกรณีที่มีการลงทุนในแถบเอเชีย-แปซิฟิกมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถทัดเทียบกับตลาดในยุโรปและเทคโนโลยี ความทันสมัยที่เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนงานของบริษัทจต่างๆในยุคสมัยนี้อีกด้วย